Informacje o nas

Towarzystwo Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II przy PMK Wiesbaden powstało 9 grudnia 2012 roku z inicjatywy księdza proboszcza polskiej parafii i potrzeby serca w hołdzie Bogu jako dziękczynienie za pontyfikat Jana Pawła II. Jest to towarzystwo kościelne non profit o charakterze religijnym, kulturalnym i charytatywnym ściśle związanym z pontyfikatem Jana Pawła II, które stawia sobie za cel popieranie i realizację inicjatyw podejmowanych przez Fundację Jana Pawła II w Rzymie. Pragniemy dołączyć do grona tysięcy ludzi na różnych kontynentach, którzy działają w duchowej jedności z Fundacją Jana Pawła II,  wspomagając ją nie tylko materialnie, ale przede wszystkim duchowo.

Staramy się  być  wspólnotą  formacyjną, opartą na nauczaniu i przykładzie błogosławionego  Jana Pawła II. Nie będziemy ograniczać się  do sentymentalnego wspominania przeszłości ale chcemy mieć na względzie potrzeby teraźniejszości. Chcemy spoglądać  w przyszłość z troską i ufnością oraz dążyć do solidarności i braterstwa – co podkreślił Benedykt XVI. w słowach skierowanych do przedstawicieli Kół i Towarzystw z całego świata na audiencji z okazji  30-lecia Fundacji. Podziękujmy Panu za dar Ducha Świętego, który was jednoczy, oświeca i daje natchnienie” – zakończył swe przemówienie.

 

Nasi użytkownicy

Tutaj można opisać użytkowników docelowych, to, dlaczego projekt jest zwłaszcza dla nich istotny. Ważne jest również motywowanie odwiedzających Twoje strony, aby na nie regularnie wracali.