W oczekiwaniu na kanonizację…

2012-12-20 09:16

Co takiego dzieje się po beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II?

    Zainteresowanie tym, co dzieje się w Biurze Postulacji zapewne dotyczy nie tylko dziennikarzy z racji zawodu i pełnionej misji, ale także wiele osób wierzących i czcicieli bł. Jana Pawła II. Myślę, że spośród wielu zadań i odpowiedzialności realizowanych codziennie w skupieniu i umiłowaniu Kościoła, a w Nim Jego Błogosławionego Ojca Świętego, warto zaznaczyć przede wszystkim dwa obszary, które z punktu widzenia procesu, a więc oczekiwania na uroczystość kanonizacyjną, mają ogromne znaczenie. Są nimi: badanie przypadków uzdrowień przypisywanych wstawiennictwu Błogosławionego oraz czuwanie nad rozwojem jego kult.

    Jak powszechnie wiadomo specyfika procesu kanonizacyjnego wymaga „potwierdzenia z Nieba” - poprzez znak Bożej interwencji - że Błogosławiony cieszy się w pełni chwałą Kościoła Uwielbionego. Rozpoznanie przypadku skuteczności Jego wstawiennictwa, zwane cudem, jest tego wystarczającym potwierdzeniem. Chyba nie ma tygodnia, w którym by nie zgłaszano do Biura Postulacji jakiegoś przypadku uzdrowienia, które przypisywane jest przez osobę uzdrowioną i jej rodzinę modlitwie przez wstawiennictwo bł. Jana Pawła II. Wszystkie takie przypadki zostają skrupulatnie opisane i skatalogowane.
    Trzeba z wdzięcznością zaznaczyć, że ogromna ilość wzruszających świadectw napłynęła i dalej napływa z całego świata. W przypadku, w którym wraz z wiarą w interwencję Bożą idzie także mocne potwierdzenie ekspertów o niewytłumaczalnym, z punktu widzenia medycyny, charakterze wyzdrowienia, takie świadectwo zostaje poddane badaniu kanonicznemu pod kątem cudu, które prowadzone jest w oparciu o bardzo rzetelną dokumentację lekarską.
    Warto przypomnieć w tym miejscu oraz jednocześnie zachęcić, aby przysłać na adres Biura Postulacji, zgłoszenia i świadectwa otrzymanych łask za pośrednictwem bł. Jana Pawła II. Przypomnijmy adres: Postulazione Causa della Canonizzazione del Beato Giovanni Paolo II, Piazza San Giovanni in Laterano 6, 00184 ROMA

    Drugi obszar pracy Biura Postulacji dotyczy troski o rozszerzanie kultu Błogosławionego. Szczególnym znakiem i niewątpliwym darem jest tutaj relikwiarz Jana Pawła II, zawierający ampułkę z  krwią umieszczoną w otwartej księdze Ewangeliarza. Relikwiarz ten został zaprojektowany i wykonany przez włoskiego artystę Carlo Balljana z okazji beatyfikacji. Nawiązuje on do Księgi Ewangeliarza, która w czasie Mszy świętej pogrzebowej, 8 marca 2005 roku, zamknęła się pod wpływem wiatru.
    Do Biura Postulacji napływają bardzo liczne prośby o możliwość przyjęcia i zorganizowania peregrynacji relikwii bł. Jana Pawła II w parafiach, w diecezjach, a nawet jeszcze szerzej. W mijającym pierwszym roku po beatyfikacji miały miejsce trzy ważne wydarzenia. Warto podkreślić, że relikwie w pierwszej kolejności docierają do krajów umęczonych wojnami domowymi, niesprawiedliwością i prześladowaniami chrześcijan.
    Pierwszym celem pielgrzymki był Meksyk. Zrządzeniem Opatrzności był to także pierwszy cel zagranicznej podróży Ojca Świętego. O sierpnia 2011, w ciągu czterech miesięcy relikwie bł. Jana Pawła II odwiedziły ponad 90 miejscowości w całym Meksyku, a trasa peregrynacji przebiegała przez najbardziej niebezpieczne rejony kraju dręczonego wojnami gangów narkotykowych. Szacuje się, że w uroczystościach wzięło udział 27 mln ludzi. Biskupi Meksyku nazwali peregrynację relikwii wielkim sukcesem wiary a Lud Boży okrzyknął ją szóstą pielgrzymką papieską.
    Kolejnym, wielkim wydarzeniem i okazją do zamanifestowania wiary i wyrażenia miłości do Błogosławionego była peregrynacja Jego relikwii do Kolumbii. Podobnie jak w Meksyku także i tutaj było to wydarzenie związane z intensywną modlitwą o pokój dla kraju nękanego wojną domową. Wyjątkowym wydarzeniem, które miało miejsce 27 stycznia 2012 roku w Bogocie, była międzynarodowa konferencja oraz spotkanie rodzin ofiar terrorystów. Były wśród nich także rodziny tzw. desaparecidos, czyli osób, które zostały porwane przez grupy zbrojne i zaginęły bez wieści. Wielu rodziców modliło się, by ich dzieci odnalazły się, żywe czy martwe, a Kolumbia odzyskała pokój. W tym wyjątkowym spotkaniu uczestniczył także postulator ks. Sławomir Oder, który wygłosił w katedrze konferencję o cierpieniu Jana Pawła II po zamachy z 13 maja 1981 roku i przypomniał o jego przebaczeniu zamachowcowi.
    W lutym tego roku relikwia bł. Jana Pawła II dotarła do Nigerii z okazji otwarcia klasztoru kontemplacyjnego inspirowanego nauczaniem i życiem Ojca Świętego. Relikwia będzie peregrynować przez kilka tygodni po parafiach Lagos oraz całej Nigerii, kraju w którego wielu regionach chrześcijanie cierpią na skutek prześladowań.
    Gdziekolwiek relikwia bł. Jana Pawła II zostaje wystawiona publicznie gromadzi niezliczone tłumy ludzi, którzy z wielkim entuzjazmem, wiarą i nadzieją oddają cześć Bogu, który daje Kościołowi świętych i udziela mu swoich łask przez ich wstawiennictwo. Często spotkania z relikwią są okazją do przeżycia klimatu i atmosfery, które towarzyszyły pielgrzymkom apostolskim Jana Pawła II.
     Odnotujmy jeszcze, że relikwie bł. Jana Pawła II zostały także podarowane Kościołowi w Chinach i w Rosji. Ojciec Święty wielokrotnie wyrażał swoje marzenie, by odwiedzić wiernych w tych krajach, lecz niestety z powodów politycznych nie doszło do ich realizacji. Teraz zaś, w swoich relikwiach, bł. Jan Paweł II dopełnia swoją posługę piotrową wobec wiernych tych państw.